STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

Dimitrijević Željko
Željko Dimitrijević Grad:
Klub:
Datum rođenja: 28.09.1975.
Kategorija takmičara ove sezone: 0+
Kategorija takmičara prošle sezone: 40+