STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

Plazović Igor
Igor Plazović Grad: Sremska Mitrovica
Klub:
Datum rođenja: 11.03.1981.
Kategorija takmičara ove sezone: 0+
Kategorija takmičara prošle sezone: 35+