STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

Brković Višnja
Višnja Brković Grad:
Klub:
Datum rođenja: 09.03.1976.
Kategorija takmičara ove sezone: 0+
Kategorija takmičara prošle sezone: 40+