STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

WINNER OPEN - Beograd - 07.05.2016. Serija 500 - II - 2016

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl M 25+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2362 Aleksić Marko 0
2 2359 Vuković Dejan 0
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 1044 Ilić M. Ivan 180
2 2076 Jurela Aleksandar 300
3 2165 Markovski Pavle 90
4 2346 Mehmedbegović Zlatko 500
5 2380 Prokić Miloš 90
6 2393 Purišić Marko 30
7 2239 Torgašev Zoran 30
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 1215 Belošević Ilija 300
2 1224 Gajšek V. Aleksandar 0
3 2109 Jovančević Nenad 15
4 1063 Jović V. Sava 180
5 1841 Kovačević Dragan 90
6 1806 Milutinović M. Miloš 15
7 1133 Nestorović Aleksandar 15
8 1147 Pavlović Pavle 500
9 2108 Putnik Nikola 15
10 2390 Šepa Igor 15
11 1858 Simić Svetozar 90
12 2381 Stojović Aleksandar 90
13 1192 Terzić Goran 180
14 2375 Vuković Aleksandar 45
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 2394 Albahari Aleksandar 15
2 2387 Drča Petar 15
3 2384 Gajić Vladislav 15
4 1045 Inić Nenad 90
5 2388 Ivanković Daniel 90
6 1148 Pavlović M. Milisav 300
7 1171 Ratković Dejan 180
8 1174 Ristić Ljubomir 0
9 2377 Simic Branko 500
10 1188 Stojanović Minja 90
11 2221 Suica Fedor 90
12 1199 Trnavac Višeslav 180
13 1209 Vujošević Đorđe 15
14 1416 Vuković J. Boris 15
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 13
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 15
2 1051 Jelić Aleksandar 90
3 1262 Jovičević Ljubinko 500
4 1071 Kostić Aleksandar 0
5 2376 Maksimović Nenad 15
6 1376 Milin Branko 180
7 1445 Miljević D. Nenad 90
8 1267 Nikašinović Kosta 90
9 1139 Novaković B. Branko 90
10 2212 Seleš Saša 15
11 1182 Stefanović Slavko 180
12 1189 Stojanović R. Zvonimir 300
13 1965 Tatić Miodrag 15
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 1006 Belanović Radoš 300
2 1900 Borovac Dragan 15
3 1039 Gračanac Miroljub 90
4 1068 Koković Bratislav 180
5 2364 Mojić Mijodrag 90
6 1318 Nikolić Dragan 90
7 1958 Radovanović Milić 90
8 1271 Savić Sava 180
9 1257 Đukić Siniša 500
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0
2 1013 Bundalo Mirko 300
3 1999 Jovanović Ljubiša 30
4 1078 Lazarević Dragiša 180
5 1081 Lazić Miodrag 500
6 1098 Marić Dragoslav 30
7 1521 Pantić Ljubomir 180
8 1165 Prokić Darko 30
Dubl M 25+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2362 Aleksić Marko 0
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2380 Prokić Miloš 0
2 1209 Vujošević Đorđe 0
Dubl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 0
2 1267 Nikašinović Kosta 0
3 1318 Nikolić Dragan 0
4 2212 Seleš Saša 0
Dubl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1078 Lazarević Dragiša 0
2 1965 Tatić Miodrag 0
Dubl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0
2 1165 Prokić Darko 0
Mix M 25+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2362 Aleksić Marko 0
2 1209 Vujošević Đorđe 0
Mix M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1133 Nestorović Aleksandar 0
Mix M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 0
Mix M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 0