STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

KRALJEVO OPEN - Kraljevo - 17.09.2016. - Serija 1000 - I - 2016

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 1392 Andreić Goran 30
2 2349 Ćirić Bojan 180
3 2182 Cvetkovski Marko 180
4 2166 Ignjatović Vladimir 0
5 2324 Janković Nenad 360
6 2076 Jurela Aleksandar 600
7 1629 Kocev Darko 1000
8 2174 Mikić Aleksandar 180
9 2460 Stojanov Aleksandar 360
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 1591 Božović Nenad 180
2 1793 Gajić Zoran 30
3 1048 Jakovljević Miloš 360
4 1063 Jović V. Sava 600
5 1157 Petrović Saša 360
6 1427 Pribanović Saša 0
7 1725 Radenković Dejan 1000
8 1693 Rašković Boris 180
9 2457 Ratković Jovica 180
10 1446 Vučičević Vladimir 180
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 13
RB ID Član Bodova
1 1045 Inić Nenad 30
2 1396 Miladinović Vladan 180
3 1119 Milosavljević Saša 30
4 1162 Popović Vladimir 600
5 1171 Ratković Dejan 180
6 1177 Šišović Nebojša 360
7 2204 Smiljković Miroslav 30
8 1831 Stefanović Dragan 360
9 2221 Suica Fedor 30
10 1924 Todorović Vladan 30
11 1199 Trnavac Višeslav 180
12 1204 Vilimonović Branimir 1000
13 1624 Vukičević Nenad 180
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1915 Duba Vladimir 360
2 1262 Jovičević Ljubinko 600
3 1073 Kotur Saša 360
4 1263 Kujundžić Aca 60
5 2242 Mitrović Veroljub 60
6 1139 Novaković B. Branko 60
7 1200 Tufegdžić Aleksandar 1000
8 2246 Živić Srđan 60
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 9
RB ID Član Bodova
1 1039 Gračanac Miroljub 180
2 1556 Kovjanić Zlatibor 360
3 2051 Kutanjac Ljupko 180
4 1097 Manojlović Boban 1000
5 1719 Pavlović P. Zoran 180
6 1958 Radovanović Milić 30
7 1178 Škorić U. Dejan 600
8 1191 Strižak Darko 360
9 1257 Đukić Siniša 180
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 1012 Božović Mladen 600
2 1098 Marić Dragoslav 360
3 1128 Mojović Perica 360
4 1521 Pantić Ljubomir 180
5 2431 Vodopivec Vladimir 1000
6 1214 Živkov Miodrag 0
Dubl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1446 Vučičević Vladimir 0
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1162 Popović Vladimir 0
Dubl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2051 Kutanjac Ljupko 0
Mix M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1162 Popović Vladimir 0
Mix M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2051 Kutanjac Ljupko 0