STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

KRUŠEVAC OPEN - Kruševac- 01.07.2017. - Serija 1000 (I) 2017
Sezona: 2017
Naziv: KRUŠEVAC OPEN - Kruševac- 01.07.2017. - Serija 1000
Kategorija: I - tablica bodovanja
Klub: TK Kruševac, Ćirila i Metodija bb, Kruševac
Kontakt: 037/447-800
Prijavljivanje: nije moguće prijavljivanje na turnir
Pregled prijavljenih / osvojeni bodovi     Žrebovi [PDF]

↵ Nazad na listu turnira