STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

DRŽAVNO PRVENSTVO - 30.08.2017. godine - Serija 2000 ITF CLOSED - A - 2017

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl M 25+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2362 Aleksić Marko 120
2 2495 Aleksić Miljan 2000
3 1010 Bojić Dejan 720
4 1267 Nikašinović Kosta 1200
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 2499 Crnogorac Nenad 1200
2 2166 Ignjatović Vladimir 360
3 2391 Ladicorbic Dragan 0
4 2483 Marković Miloš 360
5 2165 Markovski Pavle 720
6 2346 Mehmedbegović Zlatko 360
7 2525 Rakčević Nemanja 0
8 2028 Šapić Dušan 60
9 1359 Stojanović Ivan 720
10 1897 Vidojković Vanja 2000
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 1517 Golović Milan 360
2 1045 Inić Nenad 360
3 2400 Miletić Srđan 60
4 1133 Nestorović Aleksandar 360
5 1849 Obradović Ivan 2000
6 2036 Paunović Goran 360
7 1157 Petrović Saša 1200
8 1884 Radovanović Zoran 60
9 1831 Stefanović Dragan 720
10 1739 Žarkov Borislav 720
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 15
RB ID Član Bodova
1 1002 Aleksić Goran 360
2 1215 Belošević Ilija 360
3 1028 Dubajić Dejan 1200
4 1048 Jakovljević Miloš 60
5 1054 Jocović Milosav 60
6 1063 Jović V. Sava 720
7 1846 Mihajlović Tihomir 60
8 2176 Onč Todorika 0
9 1162 Popović Vladimir 2000
10 1474 Radojković Saša 360
11 1171 Ratković Dejan 60
12 1177 Šišović Nebojša 60
13 2221 Suica Fedor 60
14 1199 Trnavac Višeslav 720
15 1204 Vilimonović Branimir 360
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 360
2 1032 Filipović Zoran 120
3 1050 Janićijević Goran 2000
4 1262 Jovičević Ljubinko 1200
5 1071 Kostić Aleksandar 720
6 1073 Kotur Saša 360
7 1205 Vračarević Ljuban 720
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 10
RB ID Član Bodova
1 1066 Kežić Zoran 2000
2 1556 Kovjanić Zlatibor 1200
3 2034 Lekić Dušan 360
4 1376 Milin Branko 360
5 1131 Mrkić Marko 360
6 1719 Pavlović P. Zoran 60
7 1958 Radovanović Milić 720
8 1178 Škorić U. Dejan 360
9 1191 Strižak Darko 720
10 2541 Vujović Zoran 60
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 120
2 1005 Atanackov Dragan 2000
3 1805 Filimonović Miloš 720
4 1581 Galić Mirko 1200
5 1078 Lazarević Dragiša 120
6 1090 Luković Ljubiša 120
7 2162 Obradović Jablan 120
8 1153 Pešić Miodrag 720
Singl M 65+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 1247 Džebić Vojislav 2000
2 1081 Lazić Miodrag 120
3 1098 Marić Dragoslav 120
4 1385 Petrović Zoran 360
5 2488 Varađanin Goran 360
6 2431 Vodopivec Vladimir 1200
Dubl M 25+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1267 Nikašinović Kosta 0
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 2391 Ladicorbic Dragan 0
2 2165 Markovski Pavle 0
3 2346 Mehmedbegović Zlatko 0
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2176 Onč Todorika 0
2 1162 Popović Vladimir 0
Dubl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 14
RB ID Član Bodova
1 1827 Ašanin Željko 120
2 2216 Babović Miodrag 2000
3 1805 Filimonović Miloš 120
4 1050 Janićijević Goran 2000
5 1071 Kostić Aleksandar 0
6 1073 Kotur Saša 0
7 1078 Lazarević Dragiša 1200
8 1090 Luković Ljubiša 1200
9 1385 Petrović Zoran 120
10 1958 Radovanović Milić 120
11 1191 Strižak Darko 720
12 2488 Varađanin Goran 720
13 2431 Vodopivec Vladimir 720
14 2541 Vujović Zoran 720
Dubl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 0
Mix M 25+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1267 Nikašinović Kosta 0
Mix M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2176 Onč Todorika 0
2 1162 Popović Vladimir 0
Mix M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2216 Babović Miodrag 0
2 1073 Kotur Saša 0